சமையல்

நமது பேரண்ட் சர்க்கிள்.காமில் குழந்தைகளுக்கான கோடைக்கால சமையல் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் பங்கு பெற்றோர் எண்ணற்றோர். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற குழந்தைகளின் உணவுகளை உங்களுக்காக இங்கே கொடுத்துள்ளோம்.

By கா சு துரையரசு

நமது பேரண்ட் சர்க்கிள்.காமில் குழந்தைகளுக்கான கோடைக்கால சமையல் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் பங்கு பெற்றோர் எண்ணற்றோர். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற குழந்தைகளின் உணவுகளை உங்களுக்காக இங்கே கொடுத்துள்ளோம். சமைத்துப் பாருங்க!

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you