Table of Contents

வெற்றியின் ரகசியம் சொல்கின்றனர் சிபிஎஸ்இ, ஐஎஸ்சி தேர்வின் வெற்றியாளர்கள்

ப்ரகார் மிட்டல், ஸ்ரீலஷ்மி, அனுஷ்கா பாண்டா மற்றும் சிம்ரன் அவினாஷ்... இவர்கள் யார் தெரியுமா? இவர்கள் நால்வருமே சி.பி.எஸ்.இ மற்றும் ஐ.எஸ்.சி ஆண்டுத்தேர்வில் தேசிய அளவில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று வெற்றி

By லீனா கோஷ், மோனாலி போர்டோலோய்

ப்ரகார் மிட்டல், ஸ்ரீலஷ்மி, அனுஷ்கா பாண்டா மற்றும் சிம்ரன் அவினாஷ்... இவர்கள் யார் தெரியுமா? இவர்கள் நால்வருமே சி.பி.எஸ்.இ மற்றும் ஐ.எஸ்.சி ஆண்டுத்தேர்வில் தேசிய அளவில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று வெற்றி வாகை சூடியவர்கள். இவர்களின் வெற்றி ரகசியம் உங்களுக்காக...

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you