சமையல்

சமைப்பதையும்கூட ஜாலியாக செய்யலாம். அதுவும் இந்த ஊரடங்கு சமயத்தில் உங்கள் சமையலில் குழந்தைகளின் சின்னச் சின்ன உதவிகளும் சேரும்போது, அன்பும் அதிகரிக்கும்; சமையலும் சுவை கூடும்.

By மாதங்கி ஐயர்

சமைப்பதையும்கூட ஜாலியாக செய்யலாம். அதுவும் இந்த ஊரடங்கு சமயத்தில் உங்கள் சமையலில் குழந்தைகளின் சின்னச் சின்ன உதவிகளும் சேரும்போது, அன்பும் அதிகரிக்கும்; சமையலும் சுவை கூடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சமையல்தான் இம்மாதம் வருகிறது.

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you