சமையல்

இந்த மாதம் சமையல் பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உணவு வகைகள் ஊரடங்கின் காரணமாக வீட்டிலேயே அடைந்து கிடக்கும் உங்கள் வீட்டு குட்டீஸூக்கு மிகவும் பிடித்ததாக இருக்கும் என்பதில் துளியும் சந்தேகமே இல்லை.

By ருசிரா ராமானுஜம்

இந்த மாதம் சமையல் பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உணவு வகைகள் ஊரடங்கின் காரணமாக வீட்டிலேயே அடைந்து கிடக்கும் உங்கள் வீட்டு குட்டீஸூக்கு மிகவும் பிடித்ததாக இருக்கும் என்பதில் துளியும் சந்தேகமே இல்லை.

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you