அன்புள்ள அப்பாவுக்கு...

குழந்தைகளுக்கும் நமக்கும் இடையே பகிர எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கும். பகிரப்படாத விஷயங்களைக் கடித வடிவில் ஆக்கினால் எப்படி இருக்கும்? அப்படி ஒரு கடிதம்தான் இது.

By கா.சு.துரையரசு  • 2 min read

அன்புள்ள அப்பாவுக்கு...