Table of Contents

கோவில் எனும் கலை, பண்பாட்டுச் சுரங்கம்

தஞ்சைப் பெரிய கோவில், மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில் ஆகியவற்றின் கலை,பண்பாட்டுச் சிறப்பை ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாக மேலும் சில அற்புதமான கோவில்களுக்கு இவ்விதழ் மூலம் வலம் வருவோம்.

By கமலன்

தஞ்சைப் பெரிய கோவில், மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில் ஆகியவற்றின் கலை,பண்பாட்டுச் சிறப்பை ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாக மேலும் சில அற்புதமான கோவில்களுக்கு இவ்விதழ் மூலம் வலம் வருவோம்.

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you