சத்தான தின்பண்டமும் சாத்தியமே!

குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கும் தின்பண்டங்களை சத்துள்ளவையாகக் கொடுத்தால் ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காயாக ஆகுமல்லவா!

By அபிராமி, ஊட்டச்சத்து நிபுணர்