Table of Contents

மனநிலையில் ஊசலாட்டமா?

முன் பதின்பருவம், பதின்பருவ வயதுகளில் இருக்கும் பிள்ளைகள் அடிக்கடி உணர்ச்சிவசப்படுவர். திடீர் கோபம், திடீர் மகிழ்ச்சி, திடீர் விரக்தி, திடீர் அமைதி என்று எல்லாமே ‘திடீர் ரகம்தான். எதனால் இப்படி?

By கா.சு.துரையரசு (அருந்ததி ஸ்வாமி உதவியுடன்)

முன் பதின்பருவம், பதின்பருவ வயதுகளில் இருக்கும் பிள்ளைகள் அடிக்கடி உணர்ச்சிவசப்படுவர். திடீர் கோபம், திடீர் மகிழ்ச்சி, திடீர் விரக்தி, திடீர் அமைதி என்று எல்லாமே ‘திடீர் ரகம்தான். எதனால் உணர்வுகள் இங்குமங்கும் ஊசலாடுகின்றன? மனநல ஆலோசகர் அருந்ததி ஸ்வாமியுடன் உரையாடியதிலிருந்து..

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you