விளையாட்டாகக்கூட...(திருக்குறள்)

விளையாட்டுக்காகக்கூட மற்றவர் மனம் புண்படும்படி பேசிவிடலாகாது.

By கா சு துரையரசு

விளையாட்டாகக்கூட...(திருக்குறள்)


More for you

இது விளையாட்டுக் காரியமல்ல!

விளையாட்டு என்பது உண்மையிலேயே சீரியஸான விஷயம். உடலை உறுதி செய்வதற்கு மட்டுமல்ல, எதிர்காலத் தொழில் வாழ்க்கையாக ...


கா.சு.துரையரசு

இலவசமாக இத்தனை வாய்ப்புகளா?

உங்கள் பிள்ளைகளை விளையாட்டுத் துறையில் மிளிர வைக்க வேண்டுமென்றால் லட்சங்களைக் கொட்டித்தான் அதனை சாதிக்க வேண்டும் என்ப...


கா.சு.துரையரசு

உங்கள் குழந்தை விளையாட்டுக்கு அடிமையா?

மாலை முழுதும் விளையாட்டு - என்பது பாரதியின் வாக்கு, ஆனால் சில குழந்தைகளுக்கு நாளின் எல்லா நேரமும் மாலைநேரம்தா...


காயத்ரி சிவக்குமார்

நீர்ச்சத்துக் குறைபாடு! அறியவேண்டிய தகவல்கள்

குழந்தைகளின் உடலில் நீர்ச்சத்தைப் பேணுவது இக்கோடை காலத்தில் மிகவும் அவசியம்.


சு.கவிதா