நடனமாடும் நங்கையர்

நடனமாடும் பொம்மைகள் செய்ய உங்களுக்குக் கற்றுத்தருகிறோம்.

By செல்லமே குழு  • 2 min read

நடனமாடும் நங்கையர்


More for you

ஜெயித்துக் காட்டுவோம் வா!

கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாத ‘செல்லமே’, குழந்தைகள் சிறப்பிதழாக வெளிவந்திருந்தது. ‘பிரபலங்களின் வெற்றிக்குப் பின்னால் எ...


செல்லமே குழு  • 2 min read

மூளைக்கு வேலை (விளையாட்டுப் பகுதி)

இவ்விடுமுறையில் குழந்தைகளுக்குப் பொழுதும் போக வேண்டும், அறிவும் வளர வேண்டும். அதற்கு உதவத்தான் இந்தப் பகுதி.


செல்லமே குழு  • 2 min read

மூளைக்கு வேலை (ஏப்ரல் 2018)

கோடை விடுமுறை வந்தேவிட்டது. குட்டீஸின் அறிவுக்கும் பொழுதுபோக்குக்கும் தீனி போடும் வகையில் இம்மாத ‘மூளைக்கு வேல...


செல்லமே குழு  • 1 min read

மூளைக்கு வேலை

உங்கள் குழந்தைகளின் ஆர்வத்தை தூண்டும் வண்ணம் இந்த மாத ‘மூளைக்கு வேலை பகுதி இன்னமும் சுவையோடு வருகிறது.


செல்லமே குழு  • 1 min read