முதலுதவி

கோடை விடுமுறை வந்துவிட்டாலே குழந்தைகளுக்கு ஆட்டம், பாட்டம், கொண்டாட்டம்தான். இந்த அதகள ஆட்டத்தில் அவர்கள் அடிபட்டு, காயம்பட்டு வந்து நின்றால் என்னவெல்லாம் முதலுதவி செய்யவேண்டும் என்று தெரியுமா?

By சித்ரா சத்யவாசன்

குழந்தைகள் தவழும்போது, நடைபயிலும்போது என ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் விழுந்துவிடுவது இயற்கை.

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you