அடம் பிடிக்கிறதா பிள்ளைக்கு?

இன்றைய யுக பெற்றோர் சந்திக்கும் அன்றாட சவால்களுள் முக்கியமானது, குழந்தைகளின் பிடிவாதத்தைச் சமாளிப்பது. இதனை எப்படி வெற்றிகரமாக செய்வது? பிடியுங்கள் டிப்ஸை!

By கா.சு.துரையரசு

பிள்ளைகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் பிடிக்கிறது என்றால், பெற்றோர் நிச்ச்சயம் எப்பாடுபட்டாவது வாங்கிக்கொடுத்து மகிழ்விக்கவே விரும்புவர். அதில் பெற்றோருக்கும் அலாதி ஆனந்தம் உண்டு. ஆனால் குழந்தை அடம் பிடித்தால்?

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you