வாயாடிப் பெண்

‘குழந்தைகள்தானே என்று நாம் பிள்ளைகளை எளிதாக நினைப்பதுண்டு. ஆனால், தங்களாலும் புரிந்துகொள்ள முடியும் என்பதை உணர்த்தியவள்தான் என்மகள் ஹயந்திகா.

By பிரதீபா ஜெயக்கண்ணன்

‘குழந்தைகள்தானே என்று நாம் பிள்ளைகளை எளிதாக நினைப்பதுண்டு. ஆனால், தங்களாலும் புரிந்துகொள்ள முடியும் என்பதை உணர்த்தியவள்தான் என்மகள் ஹயந்திகா.

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you