மடல்

அன்புள்ள மகன் இளந்தமிழனுக்கு....... அம்மா இளம்பிறை எழுதுவது. நீ கடந்த ஒரு வாரமாக கடும் மன உளைச்சலில் இருக்கிறாய் என்பது எனக்குத்தெரியாது என்று நினைக்கிறாயா?

By சுகுணா ஸ்ரீனிவாசன்

ஒன்றைமட்டும் மறந்துவிடாதே... நான் எங்கிருந்தாலும் உன்னோடுதான் இருக்கிறேன்.

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you