கண்ணே நலமா?

கண் மருத்துவர் எத்தனையோ முறை முறை சொல்லி அனுப்பியிருந்தபோதும், முதன் முதலாக கண்ணாடி போட்டு நடக்கும்போது ஏதோ அந்தரத்தில் பறப்பது போலவே இருந்தது எனக்கு. இந்த உணர்வு அனைவருக்கும் பொருந்தும்.

By அமிர்தா கிரேசியஸ்

ஐந்து வயது அன்பு, வகுப்பறை போர்டில் எழுதப்பட்டிருப்பதைப் படிக்க மிகவும் கஷ்டப்படுகிறான்

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you